Catalog Archive
Auction 134, Lot 729

"[Lot of 13 - Old Testament Engravings]", Calmet, Augustin

Subject: Religion

Period: 1722 (circa)

Publication:

Color: Black & White

Size:
See Description
Download High Resolution Image
(or just click on image to launch the Zoom viewer)

This lot includes thirteen finely rendered copper engravings from one of Calmet's important histories of the Bible.

1) Beschryving van de Legeringen Israels Rondom den Tabernakel, Opgerecht in de Woestyn, 17 x 11.8").
2) Het Wit Kleed des Hoogenpriesters op den Plechtigen Verzonendag, F. van Bleyswyck, (7.6 x 11.4").
3) Verscheiden Brandoffer Alteraaren, F. van Bleyswyck, (8 x 12.3").
4) Vreugde-Bedryven der Jooden, Gedurende het Loofhutten-Feest, (7.5 X 11.8")
5) Kleding der Leviten, F. van Bleyswyck, (7.5 x 11.3").
6) Plechtigheden van het Yver-Water, M. Poole, (7.7 x 12").
7) De Borstlap des Gerichts, Philip Gunst, (7.5 x 12").
8) Aaron in het Hoogepriesterlyk Gewaad, (7.3 x 11.3").
9) Kleding, en Gewaad Eenes Gemeenen Priesters, Gunst, (7.4 x 11").
10) Grondtekening van de Legeringen der Israeliten, met het Getal der Mannen van Twintig Jaaren en Daar Boven, Bekwaam om Wapenen te Dragen, (16.8 x 11.8").
11) Melchitsedek in Koninklyk Gewaad, (7.5 x 11.7").
12) Het Groote Hozanna, of Plegtigheden van den Achtsten Dag van het Loofhuttenfeest, (17.2 x 12.2").
13) Hebreeuwsche Naamen van de Edele Gesteenten des Borstlaps van den Hoogenpriester, (7.8 x 12").

References:

Condition: A

Minor marginal toning, else fine.

Estimate: $200 - $275

Sold for: $150

Closed on 12/1/2010

Archived